Chính Sách Bảo Mật

Yoga QH cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng khi sử dụng các dịch vụ của chúng tôi. Chính sách bảo mật này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin cá nhân của bạn.

Thu Thập Thông Tin

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn đăng ký tài khoản, sử dụng các dịch vụ của chúng tôi hoặc liên hệ với chúng tôi. Thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên
 • Địa chỉ email
 • Số điện thoại
 • Địa chỉ
 • Ngày sinh
 • Giới tính
 • Mức độ tập luyện Yoga
 • Mục tiêu tập luyện Yoga
 • Thông tin thanh toán

Sử Dụng Thông Tin

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn để:

 • Cung cấp các dịch vụ của chúng tôi cho bạn
 • Cải thiện các dịch vụ của chúng tôi
 • Gửi thông tin liên quan đến các dịch vụ của chúng tôi cho bạn
 • Phản hồi các yêu cầu của bạn
 • Giải quyết tranh chấp
 • Thực thi các điều khoản dịch vụ của chúng tôi

Tiết Lộ Thông Tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba trong những trường hợp sau:

 • Khi bạn đồng ý cho chúng tôi tiết lộ
 • Khi chúng tôi yêu cầu theo luật pháp hoặc quy trình pháp lý
 • Khi chúng tôi tin rằng việc tiết lộ cần thiết để bảo vệ quyền lợi, tài sản hoặc an toàn của chúng tôi hoặc của người khác

Bảo Mật Thông Tin

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật hợp lý để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi truy cập trái phép, sử dụng, tiết lộ, sửa đổi hoặc phá hủy. Tuy nhiên, chúng tôi không thể đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn sẽ hoàn toàn an toàn.

Lựa Chọn Của Bạn

Bạn có thể truy cập và cập nhật thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản Yoga QH của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi xóa thông tin cá nhân của bạn bằng cách liên hệ với Yoga QH qua email.

Thay Đổi Chính Sách

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi hoặc gửi email cho bạn.

Liên Hệ

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về chính sách bảo mật này, vui lòng liên hệ với Yoga QH qua email.